Littérature - Literature - Văn Chương, Văn Học

Dans cette rubrique, vous pouvez découvrir la littérature. In this heading, you can discover the literature. Trong phần này, quý vị và các bạn sẽ tìm hiểu thêm về Văn Chương.                                                         aaa-litterature.jpg 


 

 Littérature – LiteratureVăn Chương : 

En Vietnamien - In Vietnamese - Tiếng Việt Nam   

Tổng Quát : 

 http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%83n_ch%C6%B0%C6%A1ng&oldid=574515

Giải Thưởng Nobel về Văn Chương : 

Bấm vào đây

Các tác phẩm thơ Việt Nam : 

Tác Giả – Thư Quán :

 http://www.saigoninfo.com/poem/browse.php?action=category&id=1 

  http://vnthuquan.net/tho/

Truyện Kiều Nguyễn Du (có phần giải nghĩa) : 

 http://nguyendu.com.free.fr/poesie/nguyendu/kieunom.htm  

Thơ : Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Hồ Xuân Hương    

http://www.nndq.com/angel/index.html  

Thơ : Nguyễn Bính  

http://www.nhanmonquan.net/vbulletin/archive/index.php/t-631.html  

Thơ : Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Tú Xương, vv… 

http://www.nndq.com/angel/index.html  

Thơ : Bạch Cố Di, Bồ Tùng Linh, Cao Bá Quát, Đao Tiêm, Đô Mục, Khuất Nguyễn, Lý Bạch, Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Tô Thục

http://nguyendu.com.free.fr/  

Thơ : Trần Thái Vân  

http://www.saigonline.com/ttv/unicode.htm  

Thơ : Huy Cận  

http://www.vietnamsingle.com/p_tuabai.asp?TID=1007

http://www.ctu.edu.vn/coursewares/supham/vhvn45-54/ch4.htm

http://www.geocities.com/dongquang/ganhxiec.html

http://www.geocities.com/dongquang/la-han.html

http://thanglong.ece.jhu.edu/Tho+/Huycan/huycan-vps.html

Thơ Tình Trọn Lọc : 

http://www.geocities.com/dongquang/index.html  

Thơ Tổng Quát :  

http://music.vietfun.com/tindex.php

Ngâm Thơ :  

http://www.ibiblio.org/vietnam/audio.html   

Ca Dao – Tục Ngữ : 

http://anthonyha.gotdns.com/hph/suutap/cadao/ 

http://cadaotucngu.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=17 

http://www.advite.com/cadao.htm 

http://www.vietlex.com/cdtn/exacdtn.htm 

http://de.geocities.com/cdtnvn/index.html 

http://nhacso.net/Music/Song/Thieu-Nhi/2006/01/05F6023A/

Văn Học :    

http://www.vietshare.com/vanhoc/vanhoc.asp  

http://www.binhthuan.gov.vn/KHTT/vanhoc/index.htm  

http://www.vanhoc.net/  

http://thanglong.ece.jhu.edu/vhvn-vps.html

http://hanoi.vnn.vn/vanhoa/vanhoc.html  

http://www.cinet.gov.vn/Vanhoa/Vanhoc/vh-vietnam/tacgia/20/tacgia_20_tho.htm  

http://www.vietshare.com/vanhoc/vanhoc.asp

Tự Lực Văn Đoàn :

http://www.lib.washington.edu/SouthEastAsia/vsg/elist_2000/tulucvandoan.html 

http://www.ctu.edu.vn/coursewares/supham/vhvn30-45/chuong3.htm 

http://www.cinet.gov.vn/Vanhoa/Vanhoc/tlvd/index.htm 

Truyện – Linh Tinh :

http://dansinh.tripod.com/van/index.htm 

http://vietart1.tripod.com/  


En Français - In French - Tiếng Pháp 

Prix Nobel de Littérature : 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Prix_Nobel_de_litt%C3%A9rature&oldid=16481550 

http://www.prix-litteraires.net/nobel.php 

Générale : 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Litt%C3%A9rature&oldid=17015760 

http://www.la-litterature.com/dsp/dsp_display.asp 

Portail : 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Portail:Litt%C3%A9rature&oldid=16813063 

Littérature au Moyen Age : 

http://gallica.bnf.fr/themes/LitMA.htm 

Littérature sur le net : 

http://www-scd.univ-lyon3.fr/Signets/littfran.htm 

http://www.e-litterature.net/page2.php 

http://www.lafrancophonie.net/portail.php?titre=liens 

http://www.lafrancophonie.net/portaild.php?titre=poesie 

http://pierre.campion2.free.fr/ 

http://www.loupetiart.org/ 

http://www.lisons.info/ 

http://www.sden.org/-Litterature-.html 

http://www.caloucaera.net/ 

http://www.dumaspere.com/ 

Littérature – Poésie : 

http://www.liensutiles.org/litterat.htm 

La Porte des Lettres : 

http://www.portail.lettres.net/M_litterature_et_ecrivains.htm 

Littérature jeunesse : 

http://www.ricochet-jeunes.org/sommaire.asp 

http://www.momes.net/education/lecture/lecture.html 

http://www.kouaa.com/go.php?id=7853 

http://www.kouaa.com/categorie-110.html 

http://www.lire.fr/ 

http://www.crdp.ac-grenoble.fr/doc/litt_jeun/sites/accueil.htm#info 

Littérature à emporter : 

http://litteratureaemporter.free.fr/ 

Littératures & Compagnies : 

http://www.litt-and-co.org/accueil.htm 

Recherche : 

http://www.crlc.paris4.sorbonne.fr/pages/recherche.html 

http://www.fabula.org/ 

http://www.fabula.org/vlib/ 

Actualité : 

http://rezo.net/rubriques/litterature 

http://www.rondpointdesarts.com/modules/news/index.php?storytopic=3 

http://www.tv5.org/TV5Site/litterature/ 

http://www.evene.fr/livres/categorie/litterature-jeunesse.php 

http://www.evene.fr/celebre/categorie/litterature-francaise.php 

http://www.vrai-nom.com/litterature.htm 

Links : 

http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=20&rubrique=45

Poèmes & Poésies : 

Poèmes pour fêtes des mères & des pères : 

http://www.clicksouris.com/poesie/fete_des_meres.htm 

http://www.offrirunpoeme.fr/poemes_genre.php?id=57  

Autres Poèmes & Poésies Français : 

http://poesie.webnet.fr/ 

http://www.exploesie.com/ 

http://www.offrirunpoeme.fr/poemes_genre.php?id=57 

http://www.weborama.fr/art-et-culture-litterature-poesie/Poeme.shtml   


En Anglais - In English - Tiếng Anh / Mỹ        

Nobel Prize in Literature : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize_in_Literature 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/ 

http://www.nobelprizes.com/nobel/literature/literature.html

General : 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Literature&oldid=130548046 

Portal : 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Portal:Literature&oldid=131857658 

Literature online : 

http://www.literature.org/ 

http://dmoz.org/Arts/Literature/ 

http://www.bibliomania.com/ 

http://lion.chadwyck.com/marketing/index.jsp 

http://www.educationindex.com/lit/ 

http://www.xs4all.nl/~pwessel/ 

Renaissance English Literature : 

http://www.luminarium.org/renlit/ 

http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/18th/lit.html 

http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/~matsuoka/EngLit.html 

Young people : 

http://www.ricochet-jeunes.org/eng/biblio/index.htm 

http://www.childrenslit.com/ 

Free ebooks for E-reader :  

http://litteratureaemporter.free.fr/?lng=en 

Handouts & Links : 

http://www.unc.edu/depts/wcweb/handouts/literature.html 

Literature Study Guide : 

http://www.unc.edu/depts/wcweb/handouts/literature.html 

http://www.learner.org/exhibits/literature/ 

http://web.csustan.edu/english/reuben/pal/table.html 

Topics – French Literature : 

http://www.questia.com/library/literature/literature-of-specific-countries/french-literature/ 

Links : 

http://vos.ucsb.edu/browse.asp?id=3 

http://www.fll.vt.edu/French/links/lit.html  

Commentaires (1)

1. tim ban (site web) 11/07/2012

toi cung thich cac tac phan van tho viet nam ve tinh ban tinh yeu tim ban ket ban

Ajouter un commentaire