Nối Vòng Tay Lớn : Du lịch từ Nam ra Bắc - Voyage du Sud au Nord - Travel from South to North

Trong phần này, quý vị và các bạn sẽ tìm lại được những thành phố thân yêu của Việt Nam chúng ta, qua những hành trình, bắt đầu từ Nam ra Bắc. Dans cette rubrique, vous allez découvrir les villes du Vietnam à travers des reportages du Sud au Nord. In this section, you will discover the cities of Vietnam throught the reports from South to North.                 vietnam-1.jpg        


Villes du Vietnam – Cities of Vietnam - Thành phố Việt Nam

Đất Nước Tôi - Dat Nuoc Toi

Vietnam - dat nuoc - con nguoi 

Vietnam today-beautiful country-Vietnam Tuyet Voi 

Vietnam - a beatiful country 

VN_"THE NORTH OF VIET NAM & HANOI TODAY" 

VN_"HUE - THE CENTRAL VIET NAM" 

A_"THE SOUTH OF VIET NAM & SAIGON TODAY" 

Ho Chi Minh Ville – Part 1 (SaiGon)  

Ho Chi Minh Ville – Part 2 (SaiGon)  

Can Tho 2007 

Nha Trang Town – Vietnam 2007 

Nha Trang VinPearl        

Vietnam Danang Today 

Da Nang City- Vietnam 

Da Nang

Da Nang

 Da Nang Hoi An Son Tra 

Halong bay, Vietnam most beautiful bay in the world !! 

Halong Bay, Vietnam with folcloristic music 

Romance of HaLong Bay - Asiatica Travel Vietnam 

VN_"HUE - HOI AN" 

Hoi An - created by Asiatica Travel Vietnam 

Hoi An drive around 

Hoi An orphanage 

VAN PHU 

Cau Binh Hai Phong 


Voyage du Sud au Nord - Travel from South to North - Du lịch từ Nam ra Bắc :

(Parlant vietnamien -  Vietnamese speaking) 

DU LICH - TU NAM RA BAC - 01 OF 21 - GIOI THIEU

DU LICH - TU NAM RA BAC - 02A of 21 - CAN THO

DU LICH - TU NAM RA BAC - 02B OF 21 - CAN THO

DU LICH - TU NAM RA BAC - 03A OF 21 - HA TIEN

DU LICH - TU NAM RA BAC - 03B OF 21 - HA TIEN

DU LICH - TU NAM RA BAC - 04 OF 21 - RACH GIA

DU LICH - TU NAM RA BAC - 05A OF 21 - PHU QUOC

DU LICH - TU NAM RA BAC - 05B OF 21 - PHU QUOC

DU LICH - TU NAM RA BAC - 06 OF 21 - SAI GON

DU LICH - TU NAM RA BAC - 07A OF 21 - BINH DUONG

DU LICH - TU NAM RA BAC - 07B OF 21 - BINH DUONG

DU LICH - TU NAM RA BAC - 08 OF 21 - VUNG TAU

DU LICH - TU NAM RA BAC - 09A OF 21 - TAY NINH

DU LICH - TU NAM RA BAC - 09B OF 21 - TAY NINH

DU LICH - TU NAM RA BAC - 10 OF 21 - PHAN THIET

DU LICH - TU NAM RA BAC - 11 OF 21 - PHAN RANG

DU LICH - TU NAM RA BAC - 12A OF 21 - DA LAT

DU LICH - TU NAM RA BAC - 13 OF 21 - NHA TRANG

DU LICH - TU NAM RA BAC - 14A OF 21 - QUI NHON

DU LICH - TU NAM RA BAC - 14B OF 21 - QUI NHON

DU LICH - TU NAM RA BAC - 15 OF 21 - PLEIKU

DU LICH - TU NAM RA BAC - 16A OF 21 - HA NOI

DU LICH - TU NAM RA BAC - 16B OF 21 - HA NOI

DU LICH - TU NAM RA BAC - 16C OF 21 - HA NOI

DU LICH - TU NAM RA BAC - 17A OF 21 - SAPA

DU LICH - TU NAM RA BAC - 17B OF 21 - SAPA

DU LICH - TU NAM RA BAC - 17C OF 21 - SAPA

DU LICH - TU NAM RA BAC - 18A OF 21 - HUE

DU LICH - TU NAM RA BAC - 18B OF 21 - HUE

DU LICH - TU NAM RA BAC - 19 OF 21 - HOI AN

DU LICH - TU NAM RA BAC - 20 OF 21 - DA NANG

DU LICH - TU NAM RA BAC - 21 OF 21


PROJETS – PROJECTSDỰ ÁN

Most Modern Satellite City in Vietnam ! 

Vietnam Second Fastest Economy in the World 

Thanh Hoa NewUrban 

Duong Noi MasterPlan 

Archipel - Molao Project – Vietnam d 

South An Khanh New urban Area, HaTay, Vietnam 

Đại Cồ Việt Intersection 

Thu Thiem trong tuong lai 


 

Ajouter un commentaire