Nối Vòng Tay Lớn : Microcrédit - Microcredit - Tín Dụng nhỏ

Merci de bien vouloir partager vos connaissances, vos savoir-faire, vos expériences ainsi que vos relations etc. afin que nous puissions réussir tous ensemble à mettre en place ce « Microcrédit » dans notre pays, le Viet Nam, dans des meilleures conditions avec beaucoup de succès et pérennité.

We kindly request to you to share your knowledge, know-how, experiments and relations...so that we can all together succeed in setting up this “Microcrédit” in our country, Vietnam, under better conditions with much of success and perenniality.

Mục đích của phần này là mong mỏi quý vị và các bạn chia sẻ nhưñg kiến thức, phương pháp áp dụng và môi trường quen biết… về "Microcredit", ngõ hầu để tất cả chúng ta cùng nhau hợp tác lại, hoàn thành công cuộc kiến thiết dự án này ở Việt Nam, và sẽ gặp được nhiêù điều kiện tốt và gặt hái kết quả mỹ mañ.

             microfinance.jpg


Microcrédit - Microcredit - Tín dụng nhỏ : 

En français - In French - Tiếng Pháp  

 Généralité : 

 http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Microcr%C3%A9dit&oldid=17158521 

http://www.inti.be/ecotopie/micredit.html 

http://www.microcreditsummit.org/french/index.html 

http://www.un.org/french/events/microcredit/ 

http://www.gdrc.org/icm/french/french.html 

Cas du Viet Nam : 

http://ideas.repec.org/p/hal/papers/halshs-00009839_v1.html 

http://econpapers.repec.org/paper/halpapers/halshs-00009839_5Fv1.htm 

http://ancien.inter-reseaux.org/publications/graindesel/gds6/Dosgs3b.htm 

Association ADER : 

http://www.ader.eu/francais/index.html 

Informations : 

http://www.mekongplus.org/mp/fr/microfinance.html 

http://www.ccfd.asso.fr/ewb_pages/p/partenaire_484.php 

http://www.microcreditsummit.org/french/newsletter/resourcesfr9.htm 

http://www.uncdf.org/francais/microfinance/pubs/newsletter/pages/2005_09/news_PRSP.php 

http://www.un.org/News/fr-press/docs/1999/19991012.agef265.html 

http://www.nouvelle-planete.ch/docs/jumelages_07_pv_annexes.pdf 

http://alternatives-international.net/article434.html   

En Anglais - In English - Tiếng Anh / Mỹ   

 General :  

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Microcredit&oldid=140341529 

http://www.grameen-info.org/ 

http://www.un.org/events/microcredit/ 

http://www.microcreditsummit.org/index.html 

http://www.gdrc.org/icm/ 

http://www.microfinancegateway.org/ 

Case Studies – Viet Nam : 

http://ideas.repec.org/p/hal/papers/halshs-00009839_v1.html 

http://www.gdrc.org/icm/country/asia-vietnam.html 

http://www2.btcctb.org/vietnam/docs/microfinance.pdf 

Association ADER : 

http://www.ader.eu/english/ader.html 

 Information : 

http://www.gdrc.org/icm/country/viet-embassy.html 

http://www.symbiotics.ch/en/microfinance_archives_2007.asp?id=b360 

http://vietnamnews.vnagency.com.vn/showarticle.php?num=05ECO150507  

Commentaires (5)

1. XRumerTest 27/03/2013

Hello. And Bye.

2. Van Thanh 01/11/2011

Toi cung rat quan tam den de tai tiem nang cua micro-crédit trong su phat trien cua nong nghiep vietnam. Rat tiec la biet den trang nay hon muon. Rat mong duoc lam quen va trao doi nhung kien thuc, sư hieu biet va kinh nghiep hoat dong, nghien cuu trong linh vuc nay.

Chung ta hay chung tay day nhanh cong cuoc xoa doi giam ngheo tai Viet Nam.

3. Minh Châu 04/04/2008

Chào bạn,
Tôi đang tìm kiếm các quan hệ đối tác và các cá nhân (đặc biệt là các bạn trẻ) có quan tâm và mong muốn đóng góp cho công cuộc xóa đói giảm nghèo, đặc biệt ở đô thị. Vô tình tìm thấy mục 'micro-credit' trên website của bạn. Hi vọng bạn cũng là người quan tâm?
Tôi là cố vấn của enda Việt Nam. Bạn có thể xem thông tin tham khảo tại website của tổ chức: www.endavn.org.vn.
Chúng tôi đang hợp tác với Enda Europe chuẩn bị thực hiện một dự án nghiên cứu và thực hiện về sự đóng góp của các Diaporas tại Pháp đóng góp hỗ trợ về cho đất nước. Tôi sẽ gửi bạn thêm thông tin về dự án này trong thời gian sớm nhất nếu bạn hoặc các bạn khác có quan tâm.
Chương trình hoạt động hè 2008, tôi đang dự định hợp tác với UJVF hoặc UGVF giúp các bạn trẻ Việt Kiều và các bạn trẻ địa phương gặp gỡ tìm hiểu thêm về thực trạng các cọng đồng nghèo đô thị,một số chương trình, các hoạt động xóa đói giảm nghèo đang được thực hiện tại một số thành phố lớn của VN (TP.HCM; Đà Nẵng, Hà Nội, Quy Nhơn, Cần Thơ). Hơn nữa chương trình hoạt động cũng có thể tổ chức tham quan trao đổi kinh nghiệm với Chương trình các Chuyên viên trẻ (Young Professional Programme) tại Phnom Penh, nơi đã hình thành và có kinh nghiệm hoạt động khá tốt, nối kết chặt chẽ với YPP của các thành phố khác của Châu Á.
Hi vọng trong tương lai gần các bạn trẻ (Việt nam, Việt kiều và quốc tế) sẽ có những hoạt động hợp tác đóng góp cho các dự án phát triển, XĐGN đô thị của Việt Nam.
Còn bạn, bạn có ý kiến hay dự định gì? Xin gửi rực tiếp về địa chỉ email cá nhân của tôi: minhly21302@yahoo.com
Chân thành cảm ơn

4. barka mbaye fall 20/01/2008

vous m'avais envoyé un message et que je lus le francais seulement.

5. barka mbaye fall 15/01/2008

j'ai l'espoir sur ader pour mes projets et j'ai confiance de ader.je suis un agriculteur senegalais.je cherche a developper l'agriculture en afrique.

Ajouter un commentaire